Oversikt over hunderaser med kommentarer fra hundefolk

Karelo-finsk Laika

Grupperes ofte sammen med de andre nordlige hunderasene. Rasen kommer fra Finland. Minner den også litt om en gråulv? Kanskje fordi alle hunder stammer fra ulven!

Karelo-Finnish Laika er det engelske navnet.

Dine erfaringer med Karelo-finsk Laika

Skriv et svar til dette innlegget:

Navn (valgfritt)

Hjemmeside (valgfritt) Link til din blogg, raseklubbens hjemmeside, etc.

Hvor mange poeng vil du gi til Karelo-finsk Laika?

Overskrift på innlegget ditt

Fortell om dine erfaringer og kunnskaper om Karelo-finsk Laika
Dine erfaringer kan være til hjelp for for de som vurderer å anskaffe seg en slik hund. Skriv gjerne om både fordeler og ulemper, erfaringer med oppdrettere av rasen, og annet relevant om Karelo-finsk Laika.

check

Spam sjekk
← Skriv inn alle tegn på bildet.

Vi setter stor pris på alle fornuftige bidrag! Korte og meningsløse innlegg vil bli slettet.