Oversikt over hunderaser med kommentarer fra hundefolk

Hvit engelsk bulldog

Hvit engelsk bulldog, hunderase, hunderaser, hund, hunder, rase, rasehund, hunderase.com

Kan brukes som vakthund. Rasens opprinnelsesland er England.

White English Bulldog er hunderasens engelske navn.

Dine erfaringer med Hvit engelsk bulldog

Skriv et svar til dette innlegget:

Navn (valgfritt)

Hjemmeside (valgfritt) Link til din blogg, raseklubbens hjemmeside, etc.

Hvor mange poeng vil du gi til Hvit engelsk bulldog?

Overskrift på innlegget ditt

Fortell om dine erfaringer og kunnskaper om Hvit engelsk bulldog
Dine erfaringer kan være til hjelp for for de som vurderer å anskaffe seg en slik hund. Skriv gjerne om både fordeler og ulemper, erfaringer med oppdrettere av rasen, og annet relevant om Hvit engelsk bulldog.

check

Spam sjekk
← Skriv inn alle tegn på bildet.

Vi setter stor pris på alle fornuftige bidrag! Korte og meningsløse innlegg vil bli slettet.