Oversikt over hunderaser med kommentarer fra hundefolk

Himalaya gjeterhund

Opphav: Nepal. Ører som er stående.

Dens engelske navn er Himalayan Sheepdog.

Dine erfaringer med Himalaya gjeterhund

Skriv et svar til dette innlegget:

Navn (valgfritt)

Hjemmeside (valgfritt) Link til din blogg, raseklubbens hjemmeside, etc.

Hvor mange poeng vil du gi til Himalaya gjeterhund?

Overskrift på innlegget ditt

Fortell om dine erfaringer og kunnskaper om Himalaya gjeterhund
Dine erfaringer kan være til hjelp for for de som vurderer å anskaffe seg en slik hund. Skriv gjerne om både fordeler og ulemper, erfaringer med oppdrettere av rasen, og annet relevant om Himalaya gjeterhund.

check

Spam sjekk
← Skriv inn alle tegn på bildet.

Vi setter stor pris på alle fornuftige bidrag! Korte og meningsløse innlegg vil bli slettet.