Oversikt over hunderaser med kommentarer fra hundefolk

Great Swiss Mountain Dog

Great Swiss Mountain Dog, hunderase, hunderaser, hund, hunder, rase, rasehund, hunderase.com

Great Swiss Mountain Dog har gruppe 2 seksjon 3 (Sennenhunder) nummer 58.

Hunderasen ble først avlet i Sveits. Helseplager som går igjen hos enkelte individer av denne rasen er HD. Kan utvikle GDV. Stress kan være en faktor for denne medisinske tilstanden, og hundeeiere bør være på bevisst på dette.

Great Swiss Mountain Dog har også fått navnene Grosser Schweizer Sennenhund, Greater Swiss Mountain Dog.

Dine erfaringer med Great Swiss Mountain Dog

Skriv et svar til dette innlegget:

Navn (valgfritt)

Hjemmeside (valgfritt) Link til din blogg, raseklubbens hjemmeside, etc.

Hvor mange poeng vil du gi til Great Swiss Mountain Dog?

Overskrift på innlegget ditt

Fortell om dine erfaringer og kunnskaper om Great Swiss Mountain Dog
Dine erfaringer kan være til hjelp for for de som vurderer å anskaffe seg en slik hund. Skriv gjerne om både fordeler og ulemper, erfaringer med oppdrettere av rasen, og annet relevant om Great Swiss Mountain Dog.

check

Spam sjekk
← Skriv inn alle tegn på bildet.

Vi setter stor pris på alle fornuftige bidrag! Korte og meningsløse innlegg vil bli slettet.